Луганская
Республиканская
Универсальная
Научная
Библиотека им. М.Горького

Подробнее

Веб-проект

«Книжной сокровищнице Донбасса - 125 лет»

Подробнее

К 80-летию «Молодой гвардии»

«Герои на все времена»

Подробнее

Программный и проектный подход как фактор успешного библиотечного менеджмента

ПРОГРАМНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Аксьонова Г.В.,
завідуюча відділом наукового аналізу і розвитку
бібліотек Луганської УНБ ім.М.Горького

Бібліотеки XXI століття – відправна крапка у формуванні сучасної концепції бібліотечного менеджменту. Ставлячи на меті динамічний перехід від бібліотеки 1.0 до бібліотеки 2.0 команда бібліотекарів Луганщини впроваджує сучасні технології, відкриває нові перспективи в партнерських стосунках із громадами, розвиває сучасний бібліотечний сервіс.

Намагаючись досягти позитивних та швидких результатів в трансформації бібліотек головний центр бібліотечного розвитку – Луганська УНБ ім. М.Горького розробила власну довгострокову стратегію, яка є основою динамічних змін що відбуваються в бібліотеках. Стратегія реалізується з 2006 року і містить в собі демонстраційні та навчальні елементи. Головним пріоритетом стратегії є її гнучкість, додавання нових завдань які ставить сучасне життя. Одним із важливих компонентів реалізації стратегії є постійний моніторинг змін та потреб бібліотек.

Перш за все ми намагаємось об’єднати сучасні технології управління в бібліотечному середовищі. Головним фактором змін є формування нового мислення у персоналу публічних бібліотек. Для досягнення поставленої цілі ми використовуємо різні сучасні методики які вдало поєднують традиційні та сучасні форми : SWOT – аналіз, соціологічні дослідження, ситуаційний аналіз, моніторинг та оцінка. Доречно користуватися даним інструментарієм ми навчаємо бібліотекарів під час постійно діючої лабораторії ідей, комунікативних та моделюючих тренінгів. Для найбільш ефективного навчання ми використовуємо метод смішаних груп, поєднуємо в тренінговому середовищі бібліотекарів різного віку, статусу та територій. Обрана стратегія довела, що дана методика є доволі ефективною. Вона не тільки надає можливість, під час тренінгу, обмінятись досвідом бібліотекарям різних міст та районів області, а також виробити спільну мету, проект, схему розвитку. Крім того дана методика є дієвою для підвищення організаційної та корпоративної культури. Кожний учасник не визначає себе працівником команди окремої бібліотеки (ЦБС), а позиціонується як учасник єдиної бібліотечної команди регіону. Особливу роль у визначенні ефективності даного методу виграє проведення навчання на різних тренінгових майданчиках – центральні бібліотеки міст та районів, сільські бібліотеки, обласні бібліотеки. Цікавою знахідкою в формуванні «об’ємного» мислення є включення до програм тренінгів вправ з моніторингу та оцінки не тільки внутрішнього середовища бібліотеки, а також її зовнішнього оточення. При цьому ми обираємо різні методи моніторингу – залучення експертів, опитування, спостереження. Навчаємо бібліотекарів оцінювати сильні та слабкі сторони роботи бібліотеки, а також аналізувати ризики та розробляти логістичні схеми-карти вирішення проблем.

Приклад:

2015 11 30 01

Кожний компонент даної логістичної схеми є приводом для проведення тренінгу.

Особливу категорію складають тренінги із написання та розробки проектів. Для успішної реалізації цього завдання ми використовуємо схему, яка має дати позитивний результат. Кожний новий проект ми представляємо у вигляді матриці.

2015 11 30 02

Основою для мотивації розробки нового проекту є проведення моніторингу або соціологічного дослідження яке викриває ту чи іншу проблему, потім формування команди для розробки ідеї і як результат – впровадження проекту. Дана схема є сприятливою та спрацьовує в тому сенсі, що всі ініційовані проекти є реальними, а не міфічними, а також мають чітко визначені в кількісних та якісних показниках результати. Це можуть бути – грантова підтримка, залучення нових користувачів або окремих цільових груп, створення нових послуг, поповнення бібліотечних фондів, технічне оснащення, нові партнерства та інше.

Для успішної розробки та реалізації нових проектів бібліотекам необхідна безумовно підтримка з боку влади та громади. Для досягнення цієї мети було прийнято рішення розробити низку заходів, які були б на користь бібліотекам регіону. Команда ЛУНБ ім. М.Горького визначила мішені успіху. Це – влада, бібліотекарі, громада.

Владу в даному напрямку представляли – начальники відділів культури міських виконкомів та райдержадміністрацій, яких ми запросили на тренінги до головної бібліотеки регіону. В програму тренінгів було включено знайомство із ресурсами та послугами бібліотек, розробка програм розвитку бібліотечного сервісу та дорожніх карт. В результаті проведення тренінгів ми отримали підвищення ефективності співпраці бібліотек та владних структур, більш зацікавлене ставлення до діяльності бібліотек, підвищення коефіцієнту корисної дії в разі вироблення місцевих програм розвитку бібліотек, зниження ризику оптимізації бібліотечних установ практично до нуля.

Для підвищення інноваційної та ініціативної свідомості бібліотекарів працює обласна творча лабораторія «Знаємо! Вміємо! Прагнемо!». Для досягнення результатів ми використовуємо методику проблемно-модульного дистанційного навчання – дистант-практикум та різноманітні тренінги. З 2009 року ЛУНБ ім. М.Горького реалізує проект «Освітній бібліотечний маршрут Бібліотек@р web 2.0». Основною метою якого є демонстрація для бібліотекарів нових можливостей бібліотеки через використання ІТ-технологій, створення нових послуг для користувачів, розвитку бібліотечного сервісу та підвищення комфортності бібліотек.

Для організації постійної підтримки бібліотек, здійснення єдиного комунікативного середовища в ЛУНБ ім. М.Горького працює Методичний COOL-центр, який здійснює консультування, інформування, моніторинг діяльності бібліотек в інтерактивному режимі за допомогою мобільного зв’язку, смс-повідомлень, e-mail, он-лайн консультацій через сервіси он-лайн-консультант на сайті бібліотеки, mail-агент, ІСQ. Через програму SKYPE проводяться відеотренінги з основ комп’ютерної грамотності, навігації в Інтернет та інші.

Основна місія бібліотек – надання сучасних інформаційно-бібліотечних послуг для громади. А чи готова громада сприймати сьогодні інноваційне перетворення діяльності бібліотеки? Відповідь на це питання непроста, особливо якщо бібліотека працює в районному центрі або невеличкому селі. Виконуючи просвітницьку програму для бібліотекарів ми прийшли до висновку, що треба допомогти бібліотекарям невеличких бібліотек дістати порозуміння трансформації їхньої діяльності і членам місцевих громад і розробили демонстраційно-освітній тренінг для членів громад. Команда тренерів ЛУНБ ім. М.Горького сьогодні допомагає довести інформацію про оновлення бібліотечних послуг, використання сучасної техніки, нові інформаційні ресурси для представників громад. Для цього ми збираємо лідерів громади, громадських активістів, представників різних цільових аудиторій конкретної громади села або районного центру і проводимо тренінги, відповідаємо на запитання, проводимо фокус-групи під час яких намагаємось виробити стратегію розвитку послуг для конкретної бібліотеки. Цей напрямок ми реалізуємо нещодавно, але вже бачимо результат. Завдяки запропонованій інновації підвищилась обізнаність громад, бібліотеки набули більшого порозуміння та підтримки з боку місцевої влади, залучили нових користувачів.

Впродовж останнього десятиріччя бібліотеки нашого регіону активно використовують програмний розвиток. За період з 2006 року було розроблено та реалізовано більше 200 локальних місцевих програм націлених на розвиток бібліотек, поповнення бібліотечних фондів, просування книги і читання, організацію дозвілля та інших. Але, пріоритетом сьогодення є впровадження інвестиційних проектів, які не тільки дозволяють підвищити якість бібліотечних послуг, а й залучити до бібліотек додаткові кошти. Тільки за останні два роки завдяки реалізації грантових проектів в економіку регіону залучено більше 2 млн. інвестицій.

Однією із сучасних тенденцій розвитку бібліотечного середовища є його відкритість та прозорість. Йдучи поряд із часом ЛУНБ ім. М.Горького ініціювала проект «Відкрита бібліотека» мета якого продемонструвати для бібліотекарів можливості зміни бібліотечного простору на прикладі перетворень, що відбуваються в обласній бібліотеці. Основна мета даної пропозиції – відкрити доступ до всіх ресурсів бібліотек, влаштувати комфортні рекреаційні зони, запропонувати нові формати віртуальної бібліотеки, організувати привабливий маркетинговий простір бібліотеки. В бібліотеці розроблена форсайт-програма «Крок за кроком», служба «Спроси меня?», організовано єдиний інформаційний простір. Співпрацюючи із програмою «Бібліоміст» ми сьогодні маємо можливість наочно продемонструвати реалізацію даних проектів під час проведення навчання в Регіональному тренінговому центрі.

Віртуальний простір та соціальні медіа – це нові відкриті майданчики для реалізації бібліотечних проектів. Сьогодні бібліотеки мають власні веб-сторінки та сторінки в соціальних мережах Facebook, ВКонтакте, власніблоги, створюють краєзнавчі портали. Реалізація даних проектів надає можливість розвивати дизайнерські та журналістські здібності, організовувати спілкування для користувачів, поширювати унікальну інформацію про бібліотеки в світовому інформаційному просторі, надавати нові послуги. Для стимулювання розвитку цього сегменту проектної діяльності впродовж 4-х років проходить обласний конкурс на кращий веб-сайт бібліотеки «Вікно в світ». Переможці конкурсу отримують спеціальні кубки, путівки на участь у Всеукраїнських та Міжнародних бібліотечних форумах.

Активна проектна діяльність спонукає бібліотеки регіону постійно знаходитись в творчому пошуку, розвивати соціальні партнерства, генерувати нові ідеї, співпрацювати із громадою, досліджувати потреби різних цільових груп, ініціювати та впроваджувати нові послуги задля позитивного динамічного розвитку, підвищення іміджу бібліотеки, книги та інформації в суспільстві.

Контакты

Адрес:
91053 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню