Луганская
Республиканская
Универсальная
Научная
Библиотека им. М.Горького

Подробнее

Правовая

Информация

Подробнее

Противодействие

Экстремизму

Подробнее

Совместные проекты

Конкурсы

Подробнее

Конкурс

«По следам Горького»

Подробнее

Областная библиотека - правовой вектор жителей громады

Худокормова, В. Областная библиотека - правовой вектор громады // БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ :Інформаційний журнал. - 2013. - № 1. - С. 32 – 33

ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА - ПРАВОВОЙ ВЕКТОР ЖИТЕЛЕЙ ГРОМАДЫ
(из опыта работы Луганской УНБ им. М. Горького)

В современных условиях развития общества все более востребованными становятся социальные проекты, благодаря которым открываются новые возможности получения необходимых сведений через пункты доступа к информации, центры социальных услуг, справочные бюро, онлайн консультации для незащищенных слоев населения. Сегодня библиотека становится тем учреждением, которое может не только сплотить общественность в вопросах решения социально значимых проблем, но и позиционировать интересы местной общины.

Опыт такой работы имеет наша, Луганская областная универсальная научная библиотека им. М. А. Горького, которая с февраля 2012 г. реализует социальный проект «Правовая информация для каждого. Луганский вариант». Особенность данного социального проекта заключается в тесном партнерском взаимодействии с общественными организациями, органами власти, организациями, обеспечивающими защиту прав семьи, детей, молодежи, руководителями общественных проектов на волонтерской основе.

В рамках проекта для жителей общины библиотека создала информационно-правовую площадку. Правовая площадка - это информационная платформа, где жители города и области могут воспользоваться правовыми ресурсами (правовая литература, информационные стенды, базы данных, ресурсы в сети Интернет), бесплатно получить юридическую помощь и повысить уровень правового самообразования, ее работа ведется по двум направлениям: работа общественной приемной и просветительская деятельность. В общественной приемной граждане могут получить бесплатные юридические консультации по тем или иным вопросам.

Худокормова, В. Областная библиотека - правовой вектор громады // БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОРУМ УКРАЇНИ: Інформаційний журнал. - 2013. - № 1. - С. 32 – 33

Обласна бібліотека - правовий вектор жителів громади
(з досвіду роботи Луганської УНБ ім. М. Горького)

У сучасних умовах розвитку суспільства все більш потрібними стають соціальні проекти, завдяки яким відкриваються нові можливості отримання необхідних відомостей через пункти доступу до інформації, центри соціальних послуг, довідкові бюро, онлайн консультації для незахищених верств населення. Сьогодні бібліотека стає тією установою, яка може не тільки згуртувати громадськість у питаннях вирішення соціальне значущих проблем, але й позиціонувати інтереси місцевої громади.

Досвід такої роботи має наша, Луганська універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького, яка з лютого 2012 р. реалізує соціальний проект «Правова інформація для кожного. Луганський варіант». Особливість даного соціального проекту полягає у тісній партнерській взаємодії з громадськими організаціями, органами влади, організаціями, що забезпечують захист прав сім'ї, дітей, молоді, керівниками громадських проектів на волонтерській основі.

В рамках проекту для жителів громади бібліотека створила інформаційно-правовий майданчик. Правовий майданчик — це інформаційна платформа, де мешканці міста та області можуть скористатися правовими ресурсами (правова література, інформаційні стенди, бази даних, ресурси в мережі Інтернет), безкоштовно отримати юридичну допомогу та підвищити рівень правової самоосвіти, її робота ведеться за двома напрямками: робота громадської приймальні та просвітницька діяльність. У громадській приймальні громадяни можуть отримати безкоштовні юридичні консультації з тих чи інших питань. Як і раніше, найбільш актуальними питаннями залишаються заборгованість в різних сферах комунального господарства, з сімейного, трудового, земельного, спадкового права та ін. Ці хвилюючі проблеми, а також відсутність доступної і безкоштовної правової допомоги, змушують громадян шукати можливість отримати такі необхідні консультації.

Просвітницька діяльність охоплює молодіжний сектор — учнів шкіл і ліцеїв, а також студентів вищих навчальних закладів. Звичайно, правової освіти потребують всі категорії населення, однак найбільш уважна, чуйна аудиторія, яка жваво вбирає нові знання і сама прагне до них, - це, безумовно, молодь. Базові поняття про свої права, молоді люди отримують ще за шкільною партою. Наше завдання полягає в тому, щоб перенести теоретичні знання в русло конкретних життєвих ситуацій, навчити захищати свої права: будь-то конституційне, цивільне, сімейне або право споживача.

Завдяки ініціативі співробітників бібліотеки та ентузіазму партнерів проекту для молоді були організовані тренінги, фокус-семінари, відеолекторії, диспути, правові кейси, бесіди-застереження: «Незнання права - небезпечна необачність», «Любов повинна бути безпечною», «Небезпечні ігри - наркотики», «Правопорушення та їх наслідки», «Сімейний інститут: основні постулати» та ін. Крім цього, на правовому майданчику проводилися майстер-класи для студентів-правознавців, бліц-зустрічі з партнерами проекту, групові консультації. Надихає той факт, що просвітницький напрям роботи правового майданчика виявився необхідним для навчальних закладів. Про це свідчать подяки педагогів за організовані зустрічі та наповнена, по 15-25 чоловік, аудиторія, небайдужих, допитливих юнаків та дівчат.

Неоціненна роль бібліотеки як координатора, посередника між органами влади, громадськими організаціями та населенням. Бібліотекарі виступають консультантами у пошуку необхідних законодавчих та нормативних документів, у питаннях звернення громадян до електронних приймалень вищих і місцевих органів влади, в отриманні доступу до публічної інформації. Правовий майданчик має у своєму розпорядженні власний книжковий правовий фонд, близько 1,5 тис. примірйиків. Якщо користувач з якихось причин не задоволений наданою літературою, ми пропонуємо звернутися до довідкової правової системи НАУ (Нормативні акти України). Для віртуальних відвідувачів сайту співробітники правового майданчика створили «Віртуальний зал правової інформації». До нього увійшли: добірка правових електронних бібліотек, правові інтернет-портали, сайти, правові журнали і газети, а також офіційні матеріали Пункту доступу громадян до офіційної інформації, який функціонує в бібліотеці з 2009 року в рамках проекту Програми сприяння Парламенту II України «СтворенняМережі Пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у бібліотеках України».

Ефективність роботи правового майданчика підтверджується зацікавленістю серед користувачів. З моменту відкриття його послугами скористалися 520 осіб. З них 55 отримали консультації в громадській приймальні з питань житлово-комунального господарства та сімейного права; 31 чоловік звернулися за консультацією по телефону з питань, що стосуються трудового, земельного, спадкового права і судової практики; просвітницька діяльность залучила на правовий майданчик 199 осіб; для решти - 235 чоловік, співробітники правового майданчика здійснювали пошук документів і виконували адресні довідки. Дані цифри показують і підтверджують той факт, що робота правового майданчика затребувана і має соціальну значущість.

Втілення в життя даного проекту здійснюється завдяки партнерам правового майданчика. Спочатку ними виступили 5 волонтерів: Ленінський РАГС Луганського міського управління юстиції, Луганський обласний Центр політичних та соціологічних досліджень «Політсоціум», Луганська обласна громадська правозахисна жіноча організація «Чайка», Політехнічний коледж Луганського Національного аграрного університету та Луганський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

З часом стала зростати кількість нових партнерів, розширилася сфера їх впливу на молодіжне середовище міста. Цими партнерами стали: Державний вищий навчальний заклад «Луганський будівельний коледж», Юридична клініка «РгоЬопо» Інституту юриспруденції та міжнародного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та ін.

Досвід такого партнерства з бібліотекою показує, що правовий майданчик об'єднав між собою різні організації, установи, які тим чи іншим чином пов'язані один з одним і мають спільні інтереси. Бліц-зустрічі, організовані бібліотекою спільно з партнерами правового майданчика, сприяли обміну досвідом між ними, а також встановленню подальших шляхів співпраці.

Співробітники бібліотеки поділилися досвідом надання даних послуг з іншими бібліотеками та представили проект «Правова інформація для кожного. Луганський варіант» на ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: розвиваємо місцеві громади», яка пройшла 21 травня у Києві в Українському домі. Презентація викликала професійну зацікавленість бібліотек-учасниць. У багатьох виникло бажання реалізувати подібну ініціативу в своїх стінах.

Одним із завдань інформаційно-правового майданчика є популяризація ресурсів та інформування населення про основні напрямки роботи. Це завдання вирішується за допомогою розміщення інформації про послуги у мережі Інтернет, у засобах масової інформації, зокрема: на сайті бібліотеки, на сторінках соціальних мереж, блогах, на відеоканаліУошиЬе, на сторінках друкованих та інтернет-видань (публікації в «Луганській правді», «Урядовому кур'єрі», «Гривні-плюс», «Голосі Укра'їни», «Острові»). Крім цього, інформування громадськості здійснюється за допомогою виходів у державні установи, навчальні заклади, парки, сквери та вулиці міста.

На даний час Луганська ОУНБ ім. М. Горького спільно з партнерами інформаційно-правового майданчика працює над організацією виїзних майданчиків у бібліотеки міст та районів області з метою обміну набутим досвідом, що, в свою чергу, допоможе колегам зробити новий крок в організації правової допомоги своїй громаді.

Для нас, бібліотечних працівників, головним критерієм було і залишається думкажителів громади, співпартнерів про успішність своїх дій. В підтвердження цьому, можна навести слова голови Луганського обласного Центру політичних та соціологічних досліджень «Політсоціум» Іванова В. В. - «унікальність бібліотечно-правового проекту полягає саме в тому, що бібліотека вийшла за рамки стандартів і взяла на себе громадську ініціативу, докладає максимум зусиль у наданні допомоги населенню в тих питаннях, які в принципі не характерні для діяльності установи культури, але дуже важливі для громади».

Координатори інформаційно-правового майданчика
Кувічка І. В.,
Северинова Ж. Н.

Контакты

Адрес:
291011 ЛНР,
г. Луганск, ул. Советская 78

Основная почта:
[email protected]

Резервная почта:
[email protected]

Карта сайта

Режим работы

Понедельник-Четверг - 9:00-18:00
Пятница - выходной
Суббота-Воскресенье - 9:00-17:00

Санитарный день - последний четверг месяца

На нашем сайте и в соцсетях в режиме 24/7

Счётчики

Яндекс.Метрика

Меню