до списку Грінченкознавців

Веркалець Михайло Миколайович (02.01.1936 –17.12.2009 ) – педагог, журналіст, науковець, письменник.  Член Національної спілки письменників України . Н ародився 2 січня 1936 р. в с. Залуччя Снятинського району Івано-Франківської області. Навчався у Горішньозалучанській семирічній та Снятинській середній школах, на  історико-філологі чному  факультеті  Станіславського педагогічного інститу­ту, факультеті  журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка. Вчителював на Буковині та в Києві.  Працював редактором у видавницт­ вах "Радянська школа" та "Наукова думка", поєдную­ чи  працю  із студіями в аспірантурі інститу­ ту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Завідував кафедрою Ніжинського педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Професор Київського інституту журналістики. Доктор філологічних наук. Автор книжок “А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників”, “Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка”; збірки казок “Краса в розумі”; “Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А. Е. Кримского”; “Нація на ординських воловодах”, “Персональна словесність у дослідженнях А. Ю. Кримського” –   всього 650 найрізноманітніших праць.  

Перелік наукових публікацій з проблем грінченкознавства

Веркалець , М. Б. Грінченко [Текст]/ Веркалець М. // Веркалець М. А. Ю. Кримський у колі своїх сучасників. - К., 1990. - С.26-38.

Веркалець , М.М . Педагогіч н і ідеї Б. Д. Грінченка. [Текст]/ Веркалець М.М. - К.: Т-во "Знання", 1990. – 47 с. - (Сер.7. Педагогічна)

до списку Грінченкознавців